Lifecoaching


Wat is lifecoaching?
Lifecoaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het is een vorm van coaching waarbij u uw hele leven onder de  loep neemt.  Het doel van dit onderzoek is uw levensgeluk vergroten. Bewust worden, zijn en blijven. En uiteindelijk dus beter in balans.

Gelukkig zijn is niet eenvoudig. In de eerste plaats vereist het veel zelfkennis en innerlijke vrijheid. Bovendien kan het geluk verstoord worden doordat u het verkeerde werk doet, ongezond leeft, met verkeerde mensen omgaat, te weinig voor zichzelf opkomt of onverwerkte ellende uit uw verleden met zich meedraagt.  

Lifecoaching is erop gericht deze gelukverstorende factoren te onderkennen en het leven zodanig te ontwerpen of te ‘restylen’ dat er optimaal geluk ontstaat. Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te vinden in uw leven en in uw persoonlijkheid. Lifecoaching richt zich op beide. Doel is een verbetering van uw balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van de communicatie, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.